psycholog-w-poznaniu

Psycholog

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • diagnoza osobowości wg MBTI
  • terapia indywidualna – krótkoterminowa, długoterminowa oraz interwencja kryzysowa.
  • terapia małżeńska i rodzinna,
  • psychoprofilaktyka zaburzeń psychosomatycznych,
  • wsparcie psychologiczne w procesie budowania zdrowego stylu życia,
  • zintegrowane wsparcie rozwoju potencjału osobowego oraz umiejętności społecznych,
  • terapia wspierająca dla personelu medycznego – propozycja spotkań dla lekarzy i pielęgniarek oraz innych osób mających kontakt z chorymi.

lokalizacja

Pro-homini-logo

media społecznościowe