Kardiolog-poznań

Kardiolog

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Porada kardiologiczna obejmuje diagnostykę niepokojących objawów chorobowych, wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób układu krążenia,
regularne konsultacje kardiologiczne pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

  • Diagnostyka niepokojących objawów chorobowych: ból w klatce piersiowej, łatwe męczenie, uczucie „kołatania” serca, zbyt wolna lub zbyt szybka czynność serca, omdlenia, utraty przytomności, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, nieprawidłowe stężenie cholesterolu i trójglicerydów w badaniach krwi.

  • Wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób układu krążenia.

  • Kwalifikacja do leczenia: operacyjnego wad zastawkowych serca, wszczepienia stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, urządzeń resynchronizujących (CRT-D).

  • Regularne konsultacje pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia: chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, wadami serca, po przebytym zawale serca, po zabiegach angioplastyki, po operacjach kardiochirurgicznych (wszczepieniu by-passów, zastawek serca).
Lidia Chmielewska-Michalak

Lidia Chmielewska-Michalak

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

lokalizacja

Pro-homini-logo

media społecznościowe